Issue 7

 

Issue - 7.png (107 KB)

 Issue No: 7, July 2018, ISSN 2149-9543 

 

Contents/İçindekiler

 

Elif KARAKURT TOSUN

Parlamenter Sistemde Katılımcı Yerel Yönetim Mekanizmaları Olarak Kent Konseyleri: Bursa Kent Konseyi Örneği

Yakup BULUT, Soner AKIN

An Evaluation on New Governmental System Discussions and System Proposals in Turkey

Nematollah AGHABALAEI FANID, Dilek KAVACIK

Kentsel Dönüşüm Sürecinde İdari Yargı Kararları İptal ve Tam Yargı Dava Örnekleri

Mustafa ARSLAN

Güvenlik Koruculuğu Bağlamında 6360 Sayılı Kanun’un Değerlendirilmesi

Selçuk MUTLU, Yüksel DEMİRKAYA

Avrupa Yönetişimi ve Ulusaltı Yönetimlerin Ulusötesi Ağ Faaliyetleri

Ubeydullah SAKİN

Stratejik Yönetimin Kamuda Uygulanması: Türkiye'de Yaşanan On Sorun

Thomas TAYLOR, Francis MUWOWO, Zelita PHIRI

Constraining Factors in Realizing Strategic Plan Objectives by Local Authorities in Zambia: Case of Kitwe City Council

 

 


Bu sayfa Strategic Public Management Journal (SPMJ) tarafından en son 10.08.2023 15:17:41 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM