Issue 14

 

 

 Issue No: 11, December 2021, ISSN 2149-9543 

 

Contents/İçindekiler

 

Alaeddin YALÇINKAYA, Derya TUĞLU

Economy Policy of Iran Against Financial Sanctions

Hasan GÜMÜŞOĞLU

Arşiv Belgeleri Işığında İngiltere’nin Hilâfet Politikası (1875-1925)

Naime Merve KARACAOĞLU YILDIZ

Covid-19 Döneminde “Ulusal” Olanla “Küresel” Olanın Birlikteliği

 

Seda MUMLU KARANFİL

Öğrenen Örgütlerde Lider ve Lider Üye Etkileşiminin Rolü: Kamu Örneği

 

Ramazan TİYEK, Murat TUYSUZ

Performance Appraisal in Public Institutions

 

Bu sayfa Strategic Public Management Journal (SPMJ) tarafından en son 03.09.2022 08:05:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM