Issue 11

 

Issue - 11.png (107 KB)

 Issue No: 11, May 2020, ISSN 2149-9543 

 

Contents/İçindekiler

 

Farkhan Wisnu WARDHONO, Rudy M HARAHAP

Balance Scorecard as An Effective Tool to Develop Strategic Planning in Public Sector Organizations: Evidence From Community Health Center

Bayram COŞKUN, Vedat ALMALI

Belediyeler ve Stratejik Planlama: Van ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinin 2015-2019 Yılları Stratejik Planlarının Karşılaştırmali Olarak İncelenmesi

Thomas Kweku TAYLOR, Lweendo BUUMBA

Strategy Implementation Styles of Local Authorities of Copperbelt Province (Zambia)

 

Zümrüt ECEVİT SATI, Berrin OKTAY YILMAZ

Endüstri 4.0 Ortamında Değişen İş ve Mesleklerin Türkiye’de Kadın İstihdamına Etkileri

 

Hasan DURAN, Kadir Kürşat YILMAZ

Çin’in Küresel Hegemonya Yarışında Konfüçyüs Enstitüsü ve Küresel Şirketlerin Önemi

 

Mehmet SAĞIR

Cam Tavan Sendromunun Bankacılık Sektöründe Çalışan Kadınlarda İşten Ayrılma Niyetine Etkileri

 

Asli Uğur AYDIN, Tahir AKGEMCİ

Tükenmişlik Sendromunun İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Bankacılık Sektörü Çalışanları Örneği

 

 

Bu sayfa Strategic Public Management Journal (SPMJ) tarafından en son 10.08.2023 15:22:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM