Issue 10

 

Issue - 10.png (109 KB)

 Issue No: 10, December 2019, ISSN 2149-9543 

 

Contents/İçindekiler

 

Nikhil Chandra SHİL, Anup CHOWDHURY

Financial Delegation system in the Context of New Public Management: Evidence from an Australian Public Sector Organization

Eyüp ZENGİN

Engelli Çocuklara Yönelik Yerel Kamu Politikalarının Yönetişim Anlayışı Çerçevesinde Planlanması

Süleyman TÜLÜCEOĞLU, Yakup ALTAN

Türk Tarım Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması

 

Erdem EREN

Şanghay İşbirliği Örgütü Ve Türk Dış Politikasında Gelecek Perspektifi

 

Zümrüt ECEVİT SATI

Kamu Sektöründe Stratejik Yönetimi Etkinleştirmede Açık İnovasyon 2.0: Türk Kamu Sektöründe Uygulanma Koşullarını Değerlendirme

 

Burak ERYİĞİT, Cansu KALAFAT

Osmanlı Devleti’nde 1840 – 1858 Yılları Arasında Taşra Yönetimini Düzenleyen Nizamnameler Üzerine Bir Değerlendirme

 

Ali EKŞİ, İsmail Cem KANTARLI, Fulya ATALAY YALÇIN, Gülce KİRAZLI

Enerji Yatırımlarında Sosyal Kabulü Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

 

 

Cihan KAYACIK, Mehmet CURAL

Türkiye’de Obezite Vergisinin Uygulanabilirliği Üzerine Nitel Bir Analiz

Muzaffer ŞAHİN

Ziraat Bankası’nda Uygulanan Performans Yönetimi Sonuçlarının Araştırılması

İskender GUNES

Şehirlere Küresel Şehir Endekslerinden Bakış

Muhammed Attila SEVİM, İbrahim KIRCOVA

İstanbul Şehir Pazarlamasında Kamu Aktörlerinin Rolü


Bu sayfa Strategic Public Management Journal (SPMJ) tarafından en son 10.08.2023 15:21:23 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM