Sivil Strateji Merkezi

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde 2015 yılından günümüze eğitim faaliyetlerini sürdüren Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları (YSTK) adlı yüksek lisans programından mezun olan öğrencilerimizin bölümümüz koordinasyonunda öncülük ettiği SİVİL STRATEJİ derneği kurulmuştur. SPMJ ile Sivil Strateji Derneği ortak platformlardır ve bu web sayfası her iki oluşumun online adresidir. 

Sivil Strateji Derneğinin kuruluş amacı, Türkiye’de sivil inisiyatifin gelişim dinamikleri, sorunları ve çözüm kodlarının analizi için ulusal ve uluslararası araştırmaların yapılması, karşılaştırmalı verilerin üretilmesi ve kavramsal temellerin oluşturulmasıdır. Böylece, modern dünyada demokratik kazanımların ve gelişimin temel unsuru olan ve ülkemizde de demokratikleşme ve idari modernleşmeyi teşvik edici sürecin başlatılmasına öncülük edecek olan Sivil Toplum Örgütlerine yönelik, araştırmaların artırılması hedeflenmektedir.

Sivil Strateji Merkezi, Türkiye’de sivil inisiyatifin gelişim dinamiklerinin sebep, sonuç ve etki analizi kapsamında üç temel çalışma alanı belirlenmiştir.

  • Son 25 yıllık dönemde Türkiye’de sivil inisiyatifin ve STK’ların Gelişim dinamiklerinin ve sorunlarının analiz edilmesi ve çözüm önerileri üzerinde çalışılması.
  • STK’larda Kurumsal Kapasite Gelişimi ve Performans Yönetimi’nin karşılaştırmalı örnekler ile analiz edilmesi, STK’lar için kurumsal kapasite geliştirme faaliyetlerinin organize edilmesi.
  • Türkiye’nin AB üyelik sürecinde ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinde Sivil Toplumun önemi, Sivil Toplumun geliştirilmesinde uluslararası kuruluşların politikası, üye ülkelerden karşılaştırmalı analizler (learning from best practices), uluslararası STK ağları ve etkileri

 

Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları Yüksek Lisans Programı için bakınız:                                             http://kamu.siyasal.marmara.edu.tr/lisansustu-programlari/yuksek-lisans-programlari  

Öğrencilerimiz ile birlikte düzenlediğimiz etkinlikler için bakınız:                                                           https://twitter.com/marmaraystk?lang=tr 

HIZLI ERİŞİM